محمد کلهری

  • روزی برای ارج نهادن روابط عمومی

    روزی برای ارج نهادن روابط عمومی

    شهردار منطقه ۵ در یادداشتی نوشت: از ۲۷ اردیبهشت هفته روابط عمومی و ارتباطات آغاز می‌شود و این هفته فرصتی است تا بیش از پیش به اهمیت روابط عمومی در بیان و انعکاس عملکرد فعالیت ها و ارتباط آنها با مردم بپردازیم.