ملیکا هاشمی

  • انسان محوری شهر با ایجاد خیابان‌هایی به نام «خیابان کامل»

    انسان محوری شهر با ایجاد خیابان‌هایی به نام «خیابان کامل»

    خیابان‌ها به عنوان فضاهایی پویا در شهرها انگاشته می‌شوند. از اینرو باید به گونه‌ای ایمن و بهینه طراحی شده و آسایش شهروندان را فراهم کنند. شهرهای بسیاری دچار مشکلات در زمینه حمل و نقل بوده و علت آن طراحی ضعیف شبکه‌ی معابری است که شیوه‌های مختلف حمل و نقل را با هم ادغام نکرده یا محیطی امن برای استفاده عابران پیاده و دوچرخه‌سواران فراهم نمی‌کند.