نرخ عوارض ساختمانی

  • ادامه بررسی لایحه عوارض ساختمانی شهرداری در جلسه بعد شورا

    ادامه بررسی لایحه عوارض ساختمانی شهرداری در جلسه بعد شورا

    همزمان با دویست و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت و تصویب نهایی آن به جلسه آینده شورا موکول شد.