352 محله

  • ساخت ۳۲۵ بوستان در دستور کار

    بهرامی در گفت‌وگو با شهر؛

    ساخت ۳۲۵ بوستان در دستور کار

    معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از راه اندازی بوستان مادر و کودک در ۳۲۵ محله شهر تهران خبر داد و گفت: پایتخت دارای ۳۵۲ محله است که از این تعداد در سال گذشته ۲۷ بوستان مادر و کودک در محلات افتتاح شد و راه اندازی بوستان مادر و کودک در ۳۲۵ محله باقی ‌مانده در دستور کار قرار گرفته است.