تقویت حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی اولویت ویژه بودجه سال ۱۴۰۳/ برگزاری جشنواره دوسالانه تجربه‌های ماندگار فرهنگ

مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت فرهنگی شهرداری تهران گفت: راهبرد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۳،  رویکرد هم افزایی و تقویت حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی است.

محمد مویدی مدیرکل برنامه‌ریزی وتوسعه سرمایه انسانی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در "نشست تحول نرم افزاری و روحی شهر" اظهار کرد: طی ۲ سال تجربه دوره جدید مدیریت شهری، با توجه به قرارگیری ماموریت اجتماعی و فرهنگی به عنوان اولویت جدی و ارائه حجم گسترده و اثرگذار فعالیتهای صورت، تشکیل جبهه متحد در حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی بیش از گذشته ضرورت یافته است. چرا که همه متولیان فرهنگی و اجتماعی در شهرداری تهران به عنوان بخش مهمی از یک پازل عملیاتی، ماموریت مشخصی را پذیرفته و با جدیت ایفای نقش می نمایند. 

وی افزود: ابتدای سال شهردار محترم تهران تکلیف و خواسته خود از بدنه اجرایی شهرداری را صریح و واضح مشخص کرده اند. حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی نیز مسئول "تحول نرم افزاری و روحی شهر" شده است. این یعنی توجه توامان به دو بعد کالبدی و روحی(اجتماعی) شهر، تکلیف همه واحدهای متولی ذیل این راهبرد کلیدی روشن گردیده و نیاز است با هم افزایی و طراحی مسیری شفاف این راهبر، عملیاتی شود.

مدیرکل برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه همه در قبال وظایف و ماموریت‌های محوله خود پاسخگو هستیم، افزود: ضرورت آن وجود دارد تا ان شاءالله  واحدهای متولی حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی با نگرشی هوشمندانه ضمن تبیین نقش عملکردی خود در این حوزه، برنامه ها و بودجه مورد نیاز را واقع بینانه پیش بینی نمایند تا پس از تصویب در شورای محترم اسلامی شهر تهران، بسته جامع ارایه خدمات فرهنگی و اجتماعی به شهروندان تهرانی رونمایی گردد.

مویدی با اشاره به اینکه ما نمایی از بودجه شهرداری تهران را در حوزه اجتماعی در اختیار داریم گفت: بررسی بودجه ۱۲ سال اخیر نشان می‌دهد که شهرداری تهران در ۲ سال اخیر نگاه ویژه و جدی ای به حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی داشته و به دنبال آن اجرای برنامه های بزرگ در شهر تهران، الگووار اینک به مطالبه ای ملی در همه شهرها  تبدیل شده است. این موضوع علاوه بر آنکه ضمن افزایش سطح مطالبه از این حوزه، مسئولیت ما را سنگین تر کرده، به نظر می رسد نیاز به افزایش هدفمند بودجه این حوزه را در اولویت قرار داده است.

وی ضمن رونمایی از کتاب "پنجره" گام راهه حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی به عنوان ابزار راهنمای تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ این حوزه، گفت: برای اولین بار در سال ۱۴۰۲ بودجه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی به صورت عملیاتی و در ارتباط با احکام برنامه چهارم، سند تحول معاونت اجتماعی و سیاست‌های شهردار محترم تهران در قالب ۵۷ کلان برنامه و ۲۵۶ ریز برنامه تهیه گردید که در دوره های ۳ماهه بطور جدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. لذا نتایج آن را می توان در تحقق احکام برنامه های این حوزه مشاهده نمود. 

مدیرکل برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تاکید کرد: با حمایت‌های دلسوزانه شهردار محترم تهران و تلاشهای بی دریغ واحدهای ماموریتی، بعد از یک دوره حدود ۱۰ساله به قله تخصیص ۱۰ درصدی بودجه شهرداری تهران در حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی دست یافته ایم که جای تقدیر و تشکر دارد. البته این بودجه نیز اقتضائاتی دارد که در عمل  به دلیل ضرورت پاسخگویی به آنها، آزادی عمل در اجرای برنامه های پیش‌بینی شده را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

مویدی ادامه داد: یکی از این اقتضائات پرداخت حقوق و دستمزد همکاران این حوزه هست که تا سال ۱۳۹۹ جزو ردیفهای اعتباری بودجه حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی نبود. ولی متاسفانه از آن سال جزو بودجه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران لحاظ گردیده که این موضوع تاثیر جدی ای بر کاهش حجم فعالیتهای این حوزه ماموریتی دارد. تا جایی که اگر سرانه فرهنگی هر شهروند تهرانی را احصاء نماییم با تعجب با رقم ناچیزی مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه با وارد شدن حقوق و دست مزد در ردیف اعتباری بودجه حوزه ماموریتی  اجتماعی و فرهنگی، عملا فعالیتهای این حوزه در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با کاهش چشمگیری مواجه شده، گفت:از آنجایی که تا زمانی که ردیف حقوق و دستمزد در بودجه این حوزه باشد جز ارائه نمایشی از افزایش بودجه اجتماعی و فرهنگی به همراه نخواهد داشت. پیشنهاد می‌شود یا این ردیف از ردیفهای اعتباری اجتماعی خارج و یا آنکه در بودجه سال آتی معادل آن به بودجه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی افزوده شود تا ۱۰درصد حقیقی محقق گردد.

مدیرکل برنامه ریزی وتوسعه منابع انسانی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد:راهبرد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۳،  رویکرد هم افزایی و تقویت حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی می باشد.

در این رویکرد همه واحدهای متولی در این حوزه مستقل و اثرگذار بوده و در هم افزایی با یکدیگر نقش خود را تخصصی تر ایفا می نمایند. لذا نیازمند حمایت ویژه از سوی شهردار محترم تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران می باشند.

مویدی با بیان اینکه همچون سال گذشته طرح من شهردارم در حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی به طور جدی اجرا خواهد شد، گفت: در راستای تقویت حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی اقدامات جدیدی صورت گرفته است که می توان به مواردی اشاره کرد. در کنار طرح خوب من شهردارم، اقدام جدیدی بصورت آزمایشی با عنوان "شهر آراء" در حوزه اجتماعی با هدف مسئله محوری اجتماعی و فرهنگی در مقیاس محلی آغاز شد. در طرح جدید در راستای تلاش برای تحول نرم افزاری و روحی شهر در کنار توجه به برنامه های کالبدی، حول شناسایی مسائل اجتماعی، برنامه های اجتماعی و فرهنگی موضوعی و موضعی پیش بینی خواهد شد. در این راستا تاکنون با همکاری معاونین امور اجتماعی و فرهنگی مناطق ۲۲گانه مسائل حدود ۲۵۰محله شهر تهران شناسایی و احصاء شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح "اربعین ماندگار۱۴۰۲" با هدف جمع آوری تجارب برگزاری اربعین توسط واحدهای حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی، بیان کرد: در اقدام جدید دیگری طرح جشنواره "تجربه ماندگار فرهنگی و اجتماعی" در سه بخش "واحدهای معاونت امور اجتماعی و فرهنگی"، "مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران" و " واحدهای حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی" در حال برگزاری است که تاکنون در دو بخش اول ۲۳۰ تجربه فرهنگی و اجتماعی جدید طی دو سال اخیر جمع آوری شده است. که بخش سوم آن نیز در روزهای آتی اجرا خواهد شد.

مدیرکل برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در پایان گفت: در اقدام دیگری با عنوان "فصل رویش فرهنگی" یکصد و چهارده مساله حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی در ۱۳ محور احصاء شد و جهت مشارکت گیری از همکاران شهرداری تهران در معرض نظر و دریافت ایده‌ها قرار گرفته است.

۴ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۷
کد خبر: 45700

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 3 =