البرز ملک پور

 • عودلاجان، محله‌ای با قابلیت تبدیل به محله‌ موزه

  عودلاجان، محله‌ای با قابلیت تبدیل به محله‌ موزه

  محله ‌موزه، نوع خاصی از موزه است که براساس توافق با جامعه‌ی محلی، برای حفظ آن مکان برپا شده و می‌تواند میراث ملموس و ناملموس خود را حفظ، مدیریت و تفسیر کند.

 • طهران؛ توتستان یا چنارستان

  طهران؛ توتستان یا چنارستان

  نویسندگان ایرانی عصر صفوی و سفرنامه نویسان و جهان‌گردان خارجی در کتاب‌های خود نوشته‌اند و در کتاب «تاریخ ایران باستان» نیز اشاراتی به آن شده است که تهران در نزدیکی شهر ری وسط دشتی خشک و بایر قرار گرفته و کم‌تر درختی در محوطه‌ی آن دیده می‌شده است؛ ولی آن‌ها از چنارهایی یاد کرده‌اند که در تهران فراوان کاشته شده بودند، به طوری که این شهر را چنارستان می‌گفتند.

 • چیستی شناسی خیابان یا خیاوان ولی عصر

  چیستی شناسی خیابان یا خیاوان ولی عصر

  یکی از نکات ضروری وجه تسمیه‌ خیابان، به معنای عام آن مربوط می‌شود. در فرهنگ فارسی، خیاو یا خیاب، به معنای باغ و بوستان آمده است و مفهوم خیاوان یا خیابان هم از این ریشه می‌آید. بنابراین، راهی  که دارای فضای سبز باشد یک خیابان است و اگر چنین نباشد، فقط یک معبر است. از سوی دیگر، هر کوی مستقیم و فراخ و درازی را گویند که در اطراف آن درخت باشد و مردم از آن عبور کنند. با توجه به این تعبیرهای اولیه، خیابان ولی‌عصر تهران در مفهوم فارسی آن، یک خیابان است که با بسیاری از معبرهای دیگر فرق می‌کند.