خیابان

 • خیابان فعلی کوروش متناسب با جایگاه او در تاریخ ایران نیست

  خیابان فعلی کوروش متناسب با جایگاه او در تاریخ ایران نیست

  محمد جواد حق شناس رئیس و رییس کمیته نامگذاری شورای شهر تهران در پاسخ به درخواست انجمن فرهنگی افراز برای نامگذاری خیابانی به نام کوروش نوشت: در گذشته خیابان کوروش در منطقه ۵ شهرداری تهران با اطلاع از نام این شخصیت ایرانی نامگذاری شده و با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی کمیسیون نام‌گذاری، جلوگیری از نام‌گذاری‌های تکراری معابر در سطح شهر تهران می باشد، امکان ‌نامگذاری جدید برای این نام وجود ندارد.

 • چرا در برخی از کشورها، خودروها برای عبور عابرپیاده توقف می‌کنند؟

  چرا در برخی از کشورها، خودروها برای عبور عابرپیاده توقف می‌کنند؟

  چرا در برخی از کشورها، خودروها برای عبور عابران پیاده از عرض خیابان، پشت خط کشی عابر پیاده می‌ایستند؟ این در حالی است که هیچ چراغ ایست یا قرمزی برای توقف خودرو در معبر وجود ندارد و تنها خط کشی عابر پیاده مبنای ایستادن خودروها می‌شود.

 • انسان محوری شهر با ایجاد خیابان‌هایی به نام «خیابان کامل»

  انسان محوری شهر با ایجاد خیابان‌هایی به نام «خیابان کامل»

  خیابان‌ها به عنوان فضاهایی پویا در شهرها انگاشته می‌شوند. از اینرو باید به گونه‌ای ایمن و بهینه طراحی شده و آسایش شهروندان را فراهم کنند. شهرهای بسیاری دچار مشکلات در زمینه حمل و نقل بوده و علت آن طراحی ضعیف شبکه‌ی معابری است که شیوه‌های مختلف حمل و نقل را با هم ادغام نکرده یا محیطی امن برای استفاده عابران پیاده و دوچرخه‌سواران فراهم نمی‌کند.