مرتضی الویری

 • واکاوی دو دهه تجربه مردم سالاری محلی در ایران

  واکاوی دو دهه تجربه مردم سالاری محلی در ایران

  بوچانی: از هم گسیختگی نظام اجرایی در مدیریت شهری ضمن کاهش بهره وری سبب ایجاد بحران های متعدد شده است لذا ایجاد مدیریت یکپارچه که در آن شهرداری توانمند و شورایی متخصص شکل گرفته باشد و همچنین اصلاح نظام انتخاباتی در این راستا می تواند به اصلاح وضع موجود کمک کند.

 • کاهش ۸ هزار میلیارد تومانی بدهی ها

  کاهش ۸ هزار میلیارد تومانی بدهی ها

  مرتضی الویری از اعضای شورای شهر تهران در یادداشتی نوشت: تحول بزرگی که در مورد اســتقراض و بدهی های شــهرداری در این دوره اتفاق افتاد این بود که ما شهرداری را تقریبا با یک قرض حدود ۶۸ هــزار میلیارد تومانی تحویل گرفتیم و از ســال ۹۶ تاکنون این عدد را به ۶۰ هزار میلیارد رســاندیم. یعنی حدود ۸هزار میلیارد تومان کاهش بدهی داشتیم.

 • پادگان‌ها از منطقه 13 تهران منتقل شوند

  پادگان‌ها از منطقه 13 تهران منتقل شوند

  ایجاد پروژه‌های مناسب و سازگار با محیط زیست در پارک جنگلی سرخه‌حصار از طریق جلب مشارکت‌های مردمی امکان پذیر است.