پروژه های شهری

 • ضرورت جلب رضایت شهروندان در اجرای پروژه های شهری

  ضرورت جلب رضایت شهروندان در اجرای پروژه های شهری

  مردم صاحبان شهرها هستند و بر همین اساس، در اجرای پروژه های شهری می بایست رضایت شهروندان جلب شود، باید کیفیت را به همراه سرعت در پروژه ها مد نظر قرار داد تا به موفقیت رسید و ارتقا سطح کیفی پروژه ها نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد حوزه های مختلف است که این امر مهم با بازدید مستمر امکان پذیر می شود، از وظایف مدیران شهری خدمت به مردم و حل مشکلات شهری است و برای این منظور باید از تمام توان و ظرفیت های موجود اعم از متخصصین شهرداری، سمن ها، تشکل های مردمی و ...  نهایت بهره برداری در این زمینه را برد. از همین رو، پروژه های شهری در منطقه ۱۶ در زمان های مقرر به بهره برداری رسید تا بهره گیری از فضاهای موجود و ظرفیت کارشناسان، امید، آرامش، آسایش، زیبایی و پاکیزگی را برای شهروندان منطقه به ارمغان آورد.

 • کارگاه آنلاین «مشارکت اجتماعی در پروژه های شهری»  

  معاونت امور بین الملل مرکز ارتباطات شهرداری تهران برگزار می کند

  کارگاه آنلاین «مشارکت اجتماعی در پروژه های شهری»  

  شهر: به همت معاونت بین الملل مرکز ارتباطات شهرداری تهران کارگاه آنلاین مشارکت اجتماعی در پروژه های شهری درراستای سلسله نشست های تجربیات شهری، دو تجربه مختلف همکاری و طراحی این‌گونه مشارکت‌ها به اشتراک گذاشته می شود.