کمیته نامگذاری

 • نگاهی به معیار انتخاب یا تعویض نام خیابان

  پیرامون تحلیل نشانه‌های فرهنگی شهر تهران/۱

  نگاهی به معیار انتخاب یا تعویض نام خیابان

  نشانه‌های شهری و نمادهای شهری از کهن‌ترین، پیچیده‌ترین، پرنفوذترین ابزاری بوده‌اند که در جهت ظهور و آشکارسازی مسائل پنهان جهان مادی و معنوی به کار گرفته شده‌اند؛ ابزاری که بشر توانسته است به کمک آنها اندیشه و حتی خیال خود را به صورت هنر پدیدار سازد. از همان ابتدا انسان های اولیه با استفاده از نشانه ها می‌توانستند منظور خود را به دیگران بفهمانند. این نشانه به مرور زمان تغییر ماهیت داده و ابعاد خیلی گسترده تری را در بر گرفته است. نمادها و الگوهای شهری همیشه به عنوان علائم و نشانه‌های القاء کننده تفکر و بینش حاکم بر شهرها مورد توجه بوده‌اند. این علائم، چنانچه با دقت و اندیشه متعالی انتخاب شوند، می توانند به عنوان یک رسانه عمومی بسیار مهم ایفای نقش کرده و به آگاهی بخشی ساکنان شهر و حتی بازدیدکنندگان آن بپردازد. هر نشانه به بیان معنایی فراتر از خود می‌پردازد و حس تعلق به جامعه‌های خاص را اظهار می‌دارد، نشانه ها به دلیل آنکه در زندگی روزمره تکرار می‌شوند، همچنین حس خاصی از معنا و هویت را تقویت می کنند.

 • نام روح الله رجایی جایگزین قائم مقام فراهانی در تهران شد

  گزارش آخرین مصوبات کمیته نامگذاری شورای شهر تهران

  نام روح الله رجایی جایگزین قائم مقام فراهانی در تهران شد

  حجت نظری، عضو شورای شهر تهران از تغییر نام کوچه قائم مقام فراهانی به روح الله رجایی و کوچه مهرداد به سهیل گوهری دفاع و شائبه «رفیق بازی» در جریان این نامگذاری را رد کرد. این دو معبر در محدوده خیابان دکتر شریعتی تهران واقع شده اند.

 • تغییرات جدید نام خیابانهای تهران

  با تصویب اعضای شورای شهر تهران

  تغییرات جدید نام خیابانهای تهران

  شهر: اعضای شورای شهر تهران در دویست و سی امین جلسه درباره تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران تصمیم گیری کردند که بر این اساس خیابان سازمان آب در منطقه صادقیه به خیابان مهندس بازرگان تغییر نام دهند.