کتابهایی برای ثبت و ماندگاری ادبیات جدید مدیریت شهری

شهر: مرکز ارتباطات شهرداری تهران جهت ماندگاری و پیگیری ادبیات ارائه شده در این دوره از مدیریت شهری و بررسی تهران از زوایا و نگاه های مختلف اقدام به انتشار ۲۰ کتاب و گزارش نموده است.

شهر نفروشی، تغییر ریل، انسان محوری، اصالت و کیفیت محوری، پایداری منابع، تنوع و تکثر فرهنگی و پذیرش افکار و عقاید مختلف، مبارزه با اژدهای هفت سر فساد و تبعیض و انضباط بخشی به مسائل شهر.

اینها نمونه هایی از نگاه ها و ادبیات حاکم بر مدیریت شهری در دوره پنجم است؛ ادبیاتی که تفاوت های جدی و ماهوی با ادبیات رایج گذشته دارد و شاید بتوان با شناساندن آن به شهروندان و نخبگان و ماندگار کردن آن توسط رسانه ها به تداوم و تعقیب آن در دوره های آتی نیز امیدوار بود.

در همین راستا و به منظور پیگیری رسالت ماندگار کردن این ادبیات، مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در یک سال گذشته ۲۰ عنوان کتاب و گزارش اقدام را منتشر نموده که این عناوین روز چهارشنبه ششم مرداد ۱۴۰۰ توسط پیروز حناچی، شهردار تهران رونمایی شدند.

کتاب ها و گزارش هایی که به گفته غلامحسین محمدی، مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به تناسب ادبیات سازی که برای مجموعه مدیریت شهری در این دوره مطرح شده انتشار یافتند و می‌توان با اشاعه و گسترش ادبیات رایج در این دوره آن را به مطالبات جدی و ماندگار در شهر تبدیل کرد تا در آینده نیز از سوی مدیران مدیران شهری دنبال شود.

بر همین اساس در این گزارش برخی از این کتابهای منتشر شده به اجمال معرفی می شوند:

تحلیل رسانه ای موضوعات اخیر مطرح شده در شهرداری تهران

کتاب «تهران در قاب رسانه‌ها از منظر خبرگان»؛ اثر مشترک سبحان یحیائی و زینب محمودآبادی به سفارش مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران نگارش شده است. این کتاب به تحلیل رسانه‌ای موضوعاتی که اخیرا در شهرداری تهران صورت گرفته و پیرامون آن در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا شده‌ است می پردازد. برای تمام موضوعات مطرح شده در این کتاب ۵ محور ثابت و ۳ محور متغیر به فراخور موضوع وجود دارد که در ذیل به آن ۵ محور اشاره شده است. آن ۵ محور ثابت عبارتند از: ۱. آغاز ماجرا ۲. نقشه مفهومی سیاستی استخراج شده بر مبنای وضع مطلوب ۳. مدل سیاستی رسانه‌ای در شهر تهران ۴. سیاست های رسانه‌ای در مواجهه با برنامه مطرح شده ۵. راهبردهای ارتباطی در مسئله مطرح شده در پیش گفتار این کتاب آمده است: هر نهادی که تعامل مستقیمی با شهروندان دارد؛ بدون توجه به نظرات و خواست آنان نمی تواند سازمانی پیش‌رونده باشد، چه این نهاد یک بنگاه تجاری باشد، یا یک سازمان مردم نهاد و حتی در نگاهی کلان‌تر، دولت از نخستین بلدیه طهران تا به امروز که شهرداری‌ها، بیشترین تعامل نهادی را با شهروندان دارند مسائل شهری که محیط پیرامون زندگی شهروندان را می‌سازد سهم بالایی از محتوای رسانه‌ها را به خودشان اختصاص می‌دهند.

برطرف کردن بحران ارتباطی با سند جامع اطلاع رسانی شهرداری تهران

کتاب «سند جامع اطلاع رسانی شهرداری تهران» در چهار فصل تدوین شده است و هدف از نگارش این کتاب این است که با وجود گستردگی وظایف و خدماتی که شهرداری تهران ارائه می‌دهد و ارتباط گسترده آن با زیست روزمره شهروندان تهرانی، در اکوسیستم رسانه‌ای، خبرهایی از شهرداری و شورای شهر تهران برجسته شوند که دارای ارزش‌های خبری تضاد و شگفتی باشند. به همین دلیل هم در میان تلاش‌های مختلف مدیریتی صورت گرفته در دوره‌های مختلف، همچنان خبرهایی از شهرداری مورد توجه قرار می‌گیرند و دیده می‌شوند که رنگ‌ و بوی سیاسی، افشاگرانه و یا تخریبی داشته باشند. هم انتشار این اخبار و هم پذیرش عمومی آن‌ها نشان از بحران ارتباطی‌ای است که باید برای برطرف ساختن آن اقدام صورت گیرد. تدوین سند جامع اطلاع‌رسانی شهرداری اولین گام برای عبور از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب است. در مقدمه این کتاب آمده است: برنامه پنج ساله سوم توسعه (۱۳۹۸-۱۴۰۲) مفهوم توسعه یافتگی ارتباطی شهر را مورد توجه جدی قرار داده است. برهمین اساس نیز شهرداری تهران موظف شده است تا «در راستای ساماندهی و تقویت نسبت میان  مدیریت شهری و رسانه با هدف توسعه ارتباط با شهروندان و دسترسی آزاد به اطلاعات، آگاهی بخشی و ارتقای سطح مشارکت شهروندان در اداره امور شهر سند جامع اطلاع رسانی را با محوریت پایداری فرهنگی و اجتماعی و پیوست رسانه‌ای تمام طرح‌ها و پروژه‌های شهری» آمائه و ارائه کند. سند ذیل و پیوست‌های آن و پزارش تفصیلی ضمیمه آن برهمین اساس آماده۹ سازی شده‌اند. با توجه به برنامه پنج ساله سوم توسعه، وظیفه تدوین و طراحی سند جامع اطلاع رسانی به مرکز ارتباطات شهرداری تهران محول شده است، در کتابی به همین نام منتشر شد. در پشت جلد این کتاب آمده است: با وجود گستردگی وظایف و خدماتی که شهرداری تهران ارائه می‌دهد و ارتباط گسترده آن با زیست روزمره شهروندان تهرانی، در اکوسیستم رسانه‌ای، خبرهایی از شهرداری و شورای شهر تهران برجسته شوند که دارای ارزش‌های خبری تضاد و شگفتی باشند. به همین دلیل هم در میان تلاش‌های مختلف مدیریتی صورت گرفته در دوره‌های مختلف، همچنان خبرهایی از شهرداری مورد توجه قرار می‌گیرند و دیده می‌شوند که رنگ‌ و بوی سیاسی، افشاگرانه و یا تخریبی داشته باشند. هم انتشار این اخبار و هم پذیرش عمومی آن‌ها نشان از بحران ارتباطی‌ای است که باید برای برطرف ساختن آن اقدام صورت گیرد. تدوین سند جامع اطلاع‌رسانی شهرداری اولین گام برای عبور از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب است.

تصاویر بناهای تاریخی و ملی، مذهبی تهران

کتاب «یک قرن در یک قاب» به همت کیوان مهرگان و بهروز داوری جمع‌آوری شده است. این کتاب مصور که به سفارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران است؛ شامل تصاویر بناهای ملّی، مذهبی و تاریخی شهر تهران است. تهران برای ما فقط یک شهر بزرگ و پایتخت ایران نیست. این شهر مکان مهم تحقق زندگی ماست. آرزوها و حسرت‌هایمان در این شهر متولد می‌شوند. عشق‌ها و محبت‌هایمان را در همین خانه‌ها جاری می‌کنیم. برای پیگیری اهدافمان در کوچه‌ها و خیابان‌های این شهر است که می‌دویم. بنابراین طبیعی است که بناهایش، شهروندانش، رویدادهایش و هم روابطی که در تهران خلق می‌کنیم برایمان مهم باشد. ما چون تهران را دوست داریم هم گذشته‌اش برایمان اهمیت دارد و هم حال و هم آینده‌اش. شعبده تصاویری که در این کتاب می‌بینید در مهار زمان معنا پیداکرده‌است؛ ما با مدد از معماری تهران کوشیده‌ایم زمان گذشته را به حال وصل کنیم تا پلی به آینده بزنیم.

ایفوگرافی عملکرد ۴ساله شهرداری با تهران گراف

کتاب «تهران‌‎گراف» که به همت معاونت تبلیغات مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران منتشر شده است گزارش عملکرد ۴ ساله شهرداری تهران  را به صورت اینفوگرافیک توضیح و به نمایش گذاشته است، تا عموم شهروندان در جریان اقدامات شهرداری تهران قرار گیرند. محورهای این کتاب در ۸ فصل شهرداری تهران، حوزه مالی و اقتصاد شهری،حوزه حمل و نقل و ترافیک، حوزه فنی و عمران، حوزه معماری و شهرسازی، حوزه امور اجتماعی و فرهنگی، حوزه خدمات شهری و محیط زیست و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تهیه شده است.

کتابی درباره برندینگ تهران

کتاب «مطالعات شناخت و تدوین سند راهبردی هویت برند شهر تهران» به سفارش مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران و با همکاری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی منتشر شد. این کتاب که تحت عنوان «مطالعات شناخت راهبردی نشان برتر تهران» است، شامل گزیده گزارش فاز تحقیقاتی پروژه طراحی نشان برتر تهران-مطالعات شناخت و تدوین سند راهبردی هویت ویژه (برند) شهر تهران است که به منظور بررسی محیط رقابتی، تحلیل رفتار مخاطبان و شناسایی راهکارهای مناسب جهت طراحی هویت رقابتی متمایز، مستقل و مطلوب برند شهری تهران و برنامه‌ریزی جهت انتقال آن به مخاطبان هدف در راستای ایجاد تصویر ذهنی موردنظر، از طریق طراحی و کاربرد برنامه منسجم ارتباطات بازاریابی و برند، تهیه و تنظیم گردیده است. کتاب منتشر شده، سند پشتیبانی است که نتیجه مطالعات و تحقیقات درخصوص برندینگ، ویژگی‌های شهر تهران و برندینگ تهران است. تصویرذهنی که از آن به برند شهر یاد می‌شود، یک کلاژ چندین تکه‌ای است؛ متشکل از نمادها و ارزش‌ها، هویت تاریخی، فرهنگ، ویژگی‌های اجتماعی و قومی، آثار و بناهای تاریخی، مناسبات ملی و بین المللی، جذابیت‌ها و امکانات منطقه‌ای و اشخاص برجسته یک شهر که هرکدام به اشکال مختلف همچون اشیا در برابر نور پیامی مختص به خود منتشر می‌کنند. درواقع برندسازی یعنی ایجاد تصویر ذهنی مثبت از تمام ویژگی‌ها، امکانات و دستاوردهای یک شهر برای شهروندانش تا بتواند نمادهای خود را به خوبی نمایان کند، این سند نتیجه تحقیقات و مطالعات کیفی و کمی درخصوص شهر تهران و مسئله برندینگ است تا خروجی کار بتواند شهر تهران را به خوبی به شهروندانش بشناساند. در بخشی از این کتاب آمده است؛ «با شنیدن نام تهران چه چیزی به ذهن‌ها خطور می‌کند؟» این سوال کلیدی است که برندینگ تلاش می‌کند به آن دست یابد. پرسشی که در آن واقع‌گرایی و رئالیست باید با خیال پردازی و سورئالیست هم‌آغوش شوند و مسیر رسیدن به یک آینده دور ولی قابل دسترس را برای سوژه پروژه برندینگ تحقق بخشند. در انتهای کتاب، نتیجه فراخوان هویت بصری شهر تهران که در بهار ۱۴۰۰ و به راهبری معاونت تبلیغات مرکز ارتباطات برگزار شده است، آمده و نتیجه‌گیری در خصوص برند و شعار شهر تهران به شورای اسلامی شهر تهران واگذار شده است.

 نقشه راه؛ راهنمای روابط عمومی های شهرداری

کتاب «نقشه راه» درواقع راهنمای روابط عمومی های شهرداری تهران است که در ۶ فصل به نگارش درآمده است: ما در جهانی زندگی می‌کنیم که روزانه با انبوهی از اطلاعات سر و کار داریم. در جهانی که خبر رسانی به حد اعلای توسعه خود رسیده، شبکه های اجتماعی زندگی انسان‌ها را در دستان خود گرفته و امکان اطلاع رسانی از طریق اینترنت و گوشی‌های هوشمند برای همه فراهم است. در نتیجه این دستاوردها خبر رسانی و تولید خبر مکر زدوده شده است. هرکس، فارغ از توانایی‌ها، اطلاعات و خلاقیت هایش می‌تواند از طریق یک گوشی هوشمند و اینترنتWIFI و شبکه‌های اجتماعی یا حتی یک وب‌سایت ساده خبر تولیدکند و به دست دیگران برساند. این فرد می‌تواند درباره بزرگترین سازمان‌ها و شرکت‌ها هرچه خواست بنویسد. شهروندان می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی صدای اعتراضی خود درباره محصولات یا خدمات هر شرکت و سازمانی را به گوش آن سازمان و دیگر ذی‌نفعان آن سازمان برسانند. بنابراین افکار عمومی نه تنها قوی‌تر شده که فاعلیت بیشتری هم پیدا کرده است. واضح است که در این شرایط، وظایف و مسئولیت‌های روابط‌عمومی‌ها چندین برابر می‌شود. شرایط جدید اقتضاء می‌کند روابط‌عمومی ها چابک و به‌روز باشند. شرایط جدید را بشناسند و برای فعالیت براساس اقتضائات آن آموزش ببینند و آماده شوند. کتابچه راهنمای روابط‌عمومی‌های شهرداری تهران باتوجه به این شرایط و با هدف کمک به‌روزآمد شدن روابط‌عمومی‌ها به سفارش واحد آموزش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران تهیه و تدوین شده است. مرکز ارتباطات براساس ماموریت عملیاتی خود یعنی«دیپلماسی شهری پویا و ارتباطات رسانه‌ای اثربخش» تلاش ‌می‌کند در قالب حوزه‌های اجرایی، رسانه‌ای، تبلیغات و انتشارات، به ارتقا و تعالی سیاست‌های کلی و ماموریت‌های ذاتی شهرداری شهر تهران کمک کند. تلاش کردیم متناظر با حوزه وظایف و ماموریت‌های جاری مرکز ارتباطات فصلی به مهم‌ترین مباحث و نیازهای آموزشی آن اختصاص یابد. هدف این کتابچه، تغییر و ارتقای مهارت‌های روابط عمومیِ به‌روز، با مهارت چندوجهی و بسار چابک. کتابچه راهنمای روابط‌عمومی‌های شهرداری تهران شامل شش فصل و یک فصل ضمیمه بوده و مخاطبان آن کارکنان شاغل در حوزه روابط‌عمومی شهرداری تهران هستند. شاغلان روابط‌عمومی شهرداری تهران مهارت‌ها و سوابق متعدد و متفاوتی دارند. کتابچه، سعی کرده راهنمایی استاندارد و قابل استفاده برای همه اعضای روابط‌عمومی باشد و به‌طور خاص اعضای تازه‌کار و اعضای آینده این نهاد مهم را در نظر گرفته است. بنابراین سعی شده است همه مفاهیم از پایه و به زبانی ساده بیان شوند. هدف ایده آل نویسندگان آن بوده که کتابچه به کار کسانی بیاید که نخستین روزهای کاری خود را در این حوزه تجربه می‌کنند. البته کتابچه برای اعضای باتجربه و باسابقه روابط‌عمومی هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و آخرین تحولات در حوزه خبررسانی و روابط‌عمومی را برای مخاطبان توضیح می‌دهد.

تهران از منظر هنرمندان

 در این کتاب که گونه‌ای از آلبوم عکس از شهر تهران است و به کوشش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران جمع آوری شد، نگاهی شده به تصاویر گرفته شده توسط هنرمندان و عکاسان از جاذبه ها، سازه و فضاهای سبز تهران. در واقع در این کتاب می توانیم شهر تهران را از زاویه و دید نگاه هنرمندان و عکاسان ببینیم.

گزارش عملکرد کمپین #دوچرخه_ سوارم

 از زمان روی کار آمدن مدیریت شهری پنجم یکی از محورهای مدنظر این دوره توسعه شهر سالم به وسیله استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و دوچرخه سواری بوده است. کتاب مذکور به ارائه گزارش از موضوع استفاده از کمپین #دوچرخه_ سوارم می پردازد.

احضار قیصر

 کتاب احضار قیصر به بررسی جشنواره فیلم فجر ۳۸ ، بررسی سوژه های انتخاب شده و فیلم های اکران شده آن از منظر شهر و جامعه به کوشش حسین یزدان شناس می پردازد. در این مجموعه ۲۲ جستار به قلم ۲۱ نویسنده به نگارش درآمده و در پایان نیز این جشنواره ها تحویل محتوا شده و موخره موجز و مفید در مقام جمع بندی نظرات نویسندگان آمده است.

چیستی تهران

 مجله تهران شهر در شماره ۹ خود به موضوع چیستی تهران می‌پردازد و نویسندگان آن توضیح می دهند که وقتی از شهر تهران صحبت می کنیم چه تصویری از آن در ذهن ما شکل می گیرد.

تهران شهر

 تهران شهر کتابی است که به تجدید حیات بافت های تاریخی شهر تهران اشاره دارد تا به شهروندان شیوه صحیح زندگی شهری را نشان دهد.

از گودنشینان تا مددجویان

 در توضیح این کتاب که به همت مجید فولادیان و ملیکا مقدم تحریر شده، آمده است:  بازنمایی زندگی تهیدستان شهر تهران در مطبوعات یک قرن اخیر چیزی جز تطمیع بی پایان، سرکوب بی امان و تلاش های پی در پی جهت حذف این افراد و عقب راندن شان نبوده است. صدسال زیست تهیدستان و صدها نوع سیاست تنها یک هدف اصلی را سرلوحه خود قرار داده است؛ پاک کردن شهر از نیرو و زندگی حاشیه‌نشینان شهری. زندگی تهی دستان به واقع صدسال نمایش عدم کنشگری، انفعال و جلوه دادن فرودستان در قالب دیگری است که زمانی از شهر به اجبار رخت می بندند و زمانی دیگر با حمایت های گاه و بیگاه دولت و مردم در سکوت روزگار می گذرانند. این کتاب بازنمایی یک قرن عدم زندگی حاشیه نشینان است، بازنمایی که صدها قدم با واقعیت فاصله دارد.

اولین های تهران

 این کتاب به نگارش فرزانه ابراهیم زاده در واقع سرنوشت تهران؛ روستایی کوچک و کم اهمیت در حاشیه ری است که از روزی تغییر کرد که ایلغار مغول از عروس شهرهای ایران شهر سوخته باقی گذاشتند و افراد باقی مانده مجبور شدند شهرشان را ترک و به نزدیکترین روستاها پناه ببرند. تهران شهر زیرزمینی و سرکش رام این مهاجران شد و رسید به روزگاری که شاه طهماسب صفوی تصمیم گرفت حصارش را دور  آن بکشد و از اینجا حکایت شهری آغاز شد که در فروردین ۱۱۶۵ خورشیدی خان قاجار سلطنت را در آن بر سر گذاشت و خطبه پایتختی اش را خواند. شهری که در طی ۲۳۵ سال از ۴/۴ کیلومتر به ۷۰۰ کیلومتر گسترش پیدا کرد و به عنوان پایتخت در آستانه عصر تغییرات محلی شد برای آزمون و خطای بسیاری از اولین ها. از اینجا بود که اولین های این شهر آغاز شد و تا امروز یعنی آخرین سال قرن ۱۳ شمسی ادامه داشته است. اولین هایی که بعضی شیرین و بعضی تلخ بودند، بعضی باقی مانده اند و بعضی از میان رفتند. از اولین بانک ها و کاخ ها تا اولین حمله ها، از اولین مجلس آسیایی تا اولین موزه ایران. روایت پیش روی شما شرحی است از اولین های این شهر در ۵۳ سال گذشته.

تاریخ شفاهی شهرداری تهران

 کتاب تاریخ شفاهی شهرداری تهران به نگارش مهدی افروزمنش و عادله آقایی با حمایت مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران است. تاریخ شفاهی به نسبت شیوه جدیدی در ثبت تاریخ است و نمونه برجسته آن درباره ایران تاریخ شفاهی هاروارد است که تاکید را بر گفتگو با بازیگران عصر پهلوی دوم قرار داده است. هدف از تاریخ شفاهی گرفتن نظرات و دیدگاههای بازیگرانی که در یک دوره تاریخی حضور داشته‌اند و مستند کردن این نظرات است کسانی که اگر با آنان گفتگو نشود بعید است خاطرات خود را مکتوب کنند و در نتیجه با درگذشت خود همه این اطلاعات را نیز به زیر خاک خواهند برد بنابراین یافته‌های این مطالعه در حد خاطرات بازیگران است. مطالبی خام که می‌توانند برای پژوهشگران بعدی مفید باشند، مطالبی که تحت تاثیر علایق شخصی افراد آگاهانه کم یا زیاد می‌شود تحت تاثیر حافظه آنان ناآگاهانه کم و زیاد می شود. وقتی تحت تاثیر تجربیات امروز به نحو دیگری به گذشته نگاه می‌شود از این رو مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد مولد خام بسیار ارزشمندی برای پژوهشگران است که سره را از ناسره تمیز دهند و به تصویری ناب از تاریخ دوره پهلوی دست یابند. اجرای پژوهش تاریخ شفاهی مستلزم تسلط نسبی مصاحبه‌کننده به موضوع مورد مطالعه است تا با پرسش های مناسب مصاحبه شونده را در مسیر مناسبی برای بیان مهم‌ترین بخش از خاطرات خود قرار دهد.

تهران؛ گذرگاه جهانگردان

 این کتاب در واقع سفرنامه ای گردآوری شده از جهانگردان جهان به همت احسان محمد حسینی، مهدی فلاحی پناه و رویا خسروبیگی به سفارش سازمان فرهنگی و هنری شهرداری و با همکاری معاونت امور بین الملل شهرداری تهران است. تهران شهری سرشار از هیاهوی زندگی و فراز و نشیب های خاص خود است شهری که طی سده گذشته نقش مهمی در تاریخ ایران، منطقه و جهان ایفا کرده و امروز نیز به عنوان یکی از کلانشهرهای جهان شناخته می شود. در حقیقت بر اساس شواهد متعدد تاریخی و باستان شناسی منطقه امروزی تهران که متشکل از ری، شمیرانات و قصران است دارای سابقه های بسیاری بسیار دور در تاریخ این سرزمین است. در این کتاب هدف ما تماشای تهران از زاویه دیدی متفاوت طی چند سده گذشته و به نوعی است که گویا با یک ماشین زمان همراه افراد مختلف از گوشه و کنار جهان به گذشته پایتخت زیبای ایران زمین سفر می کنیم. جهانگردان پرشماری در طول تاریخ از نقاط مختلف سرزمین پهناور ایران بازدید کردند و خاطراتشان را به صورت مکتوب برای ما باقی گذاشتند با کندوکاو و بررسی این یادداشت ها می توانیم از زاویه ای نو و متفاوت به زندگی، شیوه برخورد و طرز سلوک، روحیات و شرایط هر منطقه در دوره‌های مختلف تاریخی بنگریم. در حقیقت یادداشتهای سفرنامه نویسان با تاریخ رسمی و آنچه در کتاب‌های تاریخی شاهد آن هستیم متفاوت بود و آنها با حضور در بین مردم عادی و نگاه از زاویه و دیدی متفاوت به مسائل نگریستند و به همین دلیل در نگارش این کتاب سعی شده است بدون هیچ تفسیر و حواشی اضافه با این جهانگردان همسفر شده و از دریچه چشم آنان به تهران در ادوار مختلف تاریخی و به طور خاص چند سده اخیر بنگریم.

تهران و جنگ تحمیلی در آینه مطبوعات

 این کتاب به نگارش زینب فاطمی امین برای فهم آنچه از جنگ برای شهروندان این شهر در همان سال‌های جنگ روایت شده است به صورت روشمند و با نگاهی سیستماتیک سراغ روزنامه‌های وقت رفته و لابلای صفحات شان به جستجوی بازنمایی اخبار حوزه جنگ مرتبط با شهر تهران پرداخته است و تلاش می‌کند از این طریق تجربه تاریخی شهروند پایتخت کشوری جنگ زده را به نمایش بگذارد.

گزارش عملکرد مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران

  گزارش عملکرد مرکز ارتباطات شهرداری کتابی است از برنامه ها، دستاوردها، نمایشگاه ها و جشنواره های برگزار شده توسط این مرکز در دو سال گذشته و ارائه آن به مخاطبان مد نظر. مرکز ارتباطات و امور بین الملل متشکل از چهار معاونت رسانه، انتشارات و تبلیغات، امور بین الملل و روابط عمومی است که دستاوردها و عملکرد این چهار معاونت و زیرمجموعه هایشان در این کتاب جمع آوری شده است.

نبرد پنهان نام ها

 این کتاب به نویسندگی مجید فولادیان و  نفیسه روشندل با نگاهی به اخبار روزنامه های سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۹ به توصیف تحولات نامگذاری و باز نامگذاری های شهر تهران می پردازد و سیاست های موثر بر حوزه نامگذاری که باعث تحول در هویت شهر شده است را در طول سده بررسی می‌کند. تلاش مجموعه پیش رو در جهت نشان دادن تحولات حاکم بر هر کدام از موضوعات فوق با استفاده از روش‌های علمی و تکنیک های تحلیل محتوا برای دستیابی به توصیف عمیق تحولات تهران در ۱۰۰ سال گذشته می‌تواند تصویری متفاوت برای فهم تحولات تاریخی صد سال اخیر شهر تهران ارائه دهد، تصویری که فارغ از تحلیل‌های گاه یکسویه تلاش می‌کند به صورت بی‌طرفانه تحولات مختلف حیات شهر تهران را از طریق بازخوانی مطبوعات همان دوره روایت کند.

تهران و انقلاب اسلامی در آینه مطبوعات

 کتاب فوق به نویسندگی زینب فاطمی امین از جهت توجه به مطبوعات در روایت تاریخی از انقلاب اسلامی می تواند زاویه جدیدی را ارائه دهد و همچنین استفاده از روش های تحلیل محتوای کمی و بهره‌گیری از زبان اعداد برای توصیف وقایع، دیگر ویژگی خاصی است که می تواند جذابیت ویژه ای برای مخاطب ایجاد کند. از سوی دیگر روزنامه‌های اطلاعات، کیهان و آیندگان که مهمترین روزنامه های آن دوران به حساب می‌آیند به صورت کامل و تمام شماری بررسی شدند و دسته بندی اخبار این روزنامه ها باعث شده که از ارائه روایت یک سویه و جهت دار نسبت به وقایع بازنمایی شده جلوگیری شود.

۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۴
کد خبر: 12071

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 9 =