مدیریت شهری پنجم اولین های زیادی را رقم زد

شهر: رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران درباره آخرین اقدام های انجام شده در بحث شفافیت عملکرد شورای شهر پنجم توضیحاتی ارایه کرد.

به گزارش خبرنگار شهر، بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران  یکشنبه شب-۱۹ اردیبهشت-در سلسله نشست های مجازی با کارشناسان و مدیران شهری با موضوع ارزیابی عملکرد مدیریت شهری میهمان نشستی با موضوع شفافیت و شهر شیشه ای، از ادعا تا واقعیت بود.

بهاره آورین، عضو شورای شهر تهران با اشاره به این نکته که ایده شهرداری شیشه ۴ محور داشت و در ادامه این ۴  محور توسعه پیدا کرد و در ابتدا حوزه معاملات هدف قرار گرفت، ادامه داد: ابتدا قرار بود که قراردادهای بالای یک میلیارد تومان بر سامانه شفافیت بارگذاری شود. این بارگذاری از ۲۱ فروردین ۹۷ شروع شد. اما شفافیت به قرادادهای بالای یک میلیارد تومان مختص نبود و سقف آن افزایش یافت. امسال تمامی قرادادهای بالای ۴۵۰میلیون تومان و قراردادهای متوسط بالای ۴۵ میلیون تومان نیز در سامانه شفافیت بارگذاری می شود. اطلاعات قراردادهای ملکی نیز اخیرا در وب سایت شفافیت بارگذاری شده است.

آروین با اشاره به این که حیاط خلوت شهرداری سازمان ها بودند، افزود: صورت مالی، اساسنامه و... این سازمان ها نیز در سایت شفافیت در دسترس شهروندان قرار گرفت. تفریق بودجه از ۸۷ تا ۹۷ که تا کنون تصویب شده نیز در این سامانه به مخاطبان ارائه شده است.

او  با اشاره به این که انتشار فایل  ساده به نظر می رسد ولی انتشار آن با اما و اگرهای زیادی روبرو بود، گفت: پشت این اتفاقات انجام الکترونیکی معاملات را هدف قرار دادیم. ثبت اطلاعات پرداخت در ردیف بودجه را نیز انجام دادیم. در حوزه شهرسازی که یکی ازحوزه های پرفساد در دوره گذشته مدیریت شهری بود نیز  مورد توجه قرار گرفت. انتشار پروانه های صادره را در دستور کار شفافیت قرار دادیم و اطلاعات این پروانه ها بر نقشه تهران قابل دسترس است. اطلاعات پروانه های دارای کاربری نیز بارگذار شد. تغییرات طرح تفصیلی نیز در دسترس قرار گرفت و مشخص شد که چگونه پهنه های فضای سبز به کاربری اداری، مسکونی و تجاری تبدیل شد. این اطلاعات بسیارمحرمانه و دست یک شرکت بود که توانستیم آن را به سامانه شفافیت بیاوریم.

شهر شفاف شد 

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با تاکید بر این نکته که شهر نیز شفاف سازی شد، ادامه داد: حوزه منابع انسانی، سفرخارجی، پژوهش ها، خدمات شهری، انتشار داده های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ که همه چیز در آن محرمانه بود و باعث فسادزایی بود وارد سامانه شده است.

آروین درباره مشکلات پیش رو برای شفافیت، گفت: عمده ترین نقطه قوت که با وجود موانع قابل پیش بینی توانستیم وعده های اولیه را محقق کنیم، اجماعی بود که بر سر رویکرد شفافیت و مصادیق آن در شورای شهر تهران و شهرداران تهران وجود داشت. هر سه شهردار همدل با شفافیت بودند.

او افزود: فکر می کنم یکدستی معایب و محاسنی دارد. مخالفت عیانی را مشاهده نکردیم. از شهرداران برای این شفافیت قول گرفتیم. کاری که من و دیگر اعضای شورای شهر از شهرداری خواستم موضوع شفافیت بود. جریان اصلاح طلبی و این که شعار آن را داده بود مزید بر علت بود. به همین دلیل انتخابات و شعارها را باید جدی گرفت. اگر وعده های انتخاباتی مصداقی باشد، بدنه نخبگی جریان اصلاحات آن را پیگیری می کند. در سطح معاونان این همدلی وجود داشت. اما بدنه شهرداری رویه ای داشته که از مصوبات فاصله داشته است، آشکار می شود. عمده ترین مشکل در مسیر شفافیت این بود که اگر این اطلاعات را روی سامانه بارگذاری کنیم سازمان های نظارتی به ما گیر می دهند.  حوزه املاک هنوز در شهرداری شفاف نشده است. استدلال این بود که ما سازمان بدهکار هستیم و اگر اطلاعات این املاک را روی سایت شفافیت بگذاریم دیگر نمی توانیم اموال خود را مدیریت کنیم. با این محرمانگی و عدم شفافیت گره خورده است. رویه های غیررسمی عمده ترین مشکل شفافیت است. ضعف زیرساخت های فنی نیز مهم است. ۲۵۰ سامانه داریم که ۱۲۰ سامانه فعال است. سعی کردیم از یک قرارداد یک اطلاعات در سامانه ها بارگذاری شود. اطلاعات سامانه قراردادها با سامانه مالی همخوانی نداشت. این کارهای فنی بسیار سخت است. ارتقا ضعف زیرساخت فنی نیز بسیار دشوار بود.

بارگذاری اطلاعات در سامانه شفافیت جسارت شورای شهر پنجم بود

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در تشریح جزئیات چالش سوم گفت: گروه های ذینفع را نمی توانیم نادیده بگیریم. آنها پرچم فساد را دست نمی گیرند که شفافیت صورت نگیرد. بلکه راه های دیگری را برای عدم شفافیت در نظر می گیرند و استدلال های مردم پسند را پیش می گیرند. اولین بار که می خواستیم لایحه بودجه را بر سامانه شفافیت بارگذاری کنیم، می گفتند چه کسی در ایران این اقدام را انجام داده است؟ مدیریت ارشد شهرداری و اعضای شورای شهر اما این جسارت را به خرج دادند و اولین بارهای زیادی را رقم زدند. خوبی این شفافیت این است که ترس سازمان ها از بورکراسی ریخته است. نهاد انتخابی بسیار مهم است. ذینفعان زیر آب مدیران انتصابی را می زند تا آنها را برکنار کند. نهاد انتخابی که من نماینده منافع عمومی هستم، بسیار مهم است. هر کسی باید روی یک حوزه متمرکز شده و آن را به نتیجه برساند.

آورین با اشاره به خطاهای سیستماتیک، گفت: موانع شفافیت پیچیده است. تخلفات باید کشف شود و برای تکرار نشدن آن باید تلاش کنیم. شهرداری زیرذره بین است.

اطلاع شورای شهر تهران از نحوه واگذاری املاک نص صریح قانون

او در پاسخ به این سوال که چطور این فسادهای گسترده انجام می شود؟ گفت: شهرداری تهران به عنوان نهاد عمومی زیرذره بین است. راهکار این که در نهاد عمومی تخلف کنیم این است که با اساسنامه یا آیین نامه های خاص خود اداره شوند و قانون مسلم مجلس را نادیده بگیریم. صراحتا در قانون مصوبه ۱۳۳۴ آمده است که واگذاری املاک باید به تصویب شورای شهر تهران برسد. سازمان املاک و مستغلات شهرداری تاسیس و نوشته شد که کافی است هیئت مدیره املاک شهرداری را واگذار کنند.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران ادامه داد : امسال ارقام تبصره ها در ردیف بودجه قرار گرفت. این جسارت می خواست. این در حالی است که بودجه وجود داشته اما در تبصره های غیرشفاف و این جایی برای مفسده است. هر اطلاعاتی که روی سایت شفافیت است حاصل جلسات بسیار زیاد است. سنگ هایی جلوی پا می افتد که باور کردنی نیست. هر پرداختی که به قرارداد صورت گیرد باید کد داشته باشد و اطلاعات روی سایت بارگذاری شود. سایت شفاف، سامانه مالی و سامانه قرارداد را به هم وصل کردیم. هر چقدر این موضوعات را بهم وصل می کردیم راه فراری وجود داشت. عامل هزینه را باید مشخص شود که برای چه موضوعی است؟ یکسال تمام کمیته شفافیت برای اجباری شدن شفافیت برگزار می شد.

آروین گفت: شفافیت و شهرداری شیشه ای به دلیل انسجام بین اعضای شورای شهر تهران است. سامانه شفافیت، دستاورد شورای شهر تهران در دوره پنجم است. آنچه که در توان داشتم برای بازگشت ناپذیر شدن روال شفافیت به کار گرفتم. امضای الکترونیک، سیستماتیک شدن و... را  پیگیری کردیم تا با یک تصمیم گیری سامانه شفافیت از دسترس خارج نشود. شفافیت چیزی نیست که یکشبه به نتیجه برسد. سعی کردیم اقلیت سازمان یافته ای برای پیگیری شفافیت ایجاد کنیم. برای هر دوره ای که شفافیت پیگیری یا به روز نشود سرشکستگی مدیریت های بعدی است. دنبال کردیم که شفافیت ایجاد شده به صورت سالانه اثرات آن قابل سنجش است یا خیر؟ رصد شفافیت شورا و شهرداری نیز اقدام کردیم. ۳۵۰ شاخص را درآوردیم که الگوی شهرهای بزرگ و کوچک شد.

او افزود: مدیران میانی بیشتر طرفدار اختیارات خود هستند و شفافیت این اختیارات را کاهش داده است و نمی توانند هر کاری را انجام دهند.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۷
کد خبر: 10374

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 8 =