مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران